Обавештења

Обавештење МУП 24.12.2019.

Обавештење АБС 04.04.2019. – Табела техничких карактеристика возила врсте L највеће конструктивне брзине до 45kmh

Обавештење АБС 19.03.2019. Подаци о техничким карактеристикама трактора према моделу (верзија I)

Обавештење МУП 20.03.2019.

Обавештење МУП 07.03.2019. Образац Захтева за овлашћење за ТП

Обавештење УСП 10.01.2019.

Обавештење УСП и АБС 30.11.2018. – Облици каросерије

Обавештење УСП 20.11.2018.

Обавештење УСП 26.09.2018.

Обавештење УСП 23.08.2018.

Обавештење УСП 03.08.2018.

Основно обавештење УСП 04.07.2018.

 

 

 Одговарајуће обавештење се може преузети кликом на његов назив