Прописи

Текстови прописа су ажурирани закључно са  01.02.2021.

Правилник о начину обављања организованог превоза деце

Правилник о граничнику брзине

Правилник о испитивању возила

Правилник о начину коришћења тахографа

Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

Правилник о техничком прегледу возила

Правилник о радионицама за тахографе

Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила

ПРАВИЛНИК о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима

Правилник о утискивању идентификационих ознака

Одговарајући пропис се може преузети кликом на његов назив